Sviktes av japanerne og yankeer

Japanske og amerikanske sommerturister vender Vestlandet ryggen. Men turistsvikten oppveies i stor grad av at flere europeere besøker oss.