- Det er her sjela mi bur

– Her hentar eg sjela mi. Eg trur nok ho bur her. Framleis. Oddny Miljeteig kastar eit blikk over frå Eikemo til den andre sida av Åkrafjorden der trailarane durar fram etter nyvegen. På rekkje og rad.