Trippelkrasj ved Eidsvågtunnelen

Tre biler har krasjet ved innløpet til Eidsvågstunnelen. Det har skapt køer på veien mot Åsane.