Timar spart Stavanger - Bergen

Etter vel ti års storsatsing på kyststamvegen mellom Stord og Stavanger, er turen endeleg komen til problemstrekkja Stord - Bergen.