Har ytringsfrihet

Professor i offentlig rett Jan Fridtjof Bernt sier at ytringsfriheten til kommunalt ansatte ikke skiller seg fra den frihet enhver annen innbygger har til å uttale seg.