- Han har aldri slått noen

18-åringen som skjøt får de beste skussmål av alle som kjenner ham.