El-bilistene føler seg lurt

Næringsminister Ansgar Gabrielsen lovet å åpne kollektvfeltene for El-bilene. Men i Bergen begrenses tilgangen til en strekning. El-bilistene slår gnister.