Søker om å få bygge midlertidig gasskraftverk

For å bøte på kraftmangelen går Statoil og Statnett nye veier. Mandag vil de to selskapene levere en søknad om å få bygge et midlertidig gasskraftverk på Kollsnes i Hordaland.