Redder meitemarker fra å bli overkjørt

Når Anne-Maren de Jonge (19) går gjennom regnfylte gater i Bergen, plukker hun opp meitemarker fra kjørebanen og legger dem på en trygg plass ute av veien for at de ikke skal bli påkjørt av bilene.