Utbygger Tran kan få tvangsmulkt

Seks av leilighetene var innflyttet, til tross for at utbygger Binh Thanh Tran bare har brukstillatelse til én. Det avslørte kommunens tilsyn i Bispengsgaten 19.