Brudevals på Finnmarksvidda

Reindriftssamene Per Anders Bongo (29) og Anna Kristine Sokki (30) har kjent hverandre hele livet. Under Påskefestivalen i Kautokeino holdt de bryllup med 1200 navn på gjestelisten.