- Boligaksjonen jobber mot studentene

De andre studentpartiene mener NSU i Bergen ikke jobber for studentenes beste, og tar sterk avstand fra håndboken i husokkupasjon.