«Norge, her kommer vi!»

27 ungdommer fra 9 land står og brøler til hverandre på plassen utenfor Skjergardsheimen i Øygarden. Slik kan det oppleves å komme til et land uten å kjenne språk eller kultur.