• METERTYKT LAG: Marte Haave og Eivind Bastesen fra Uni Reseach har gravd seg nedover i en voll mellom to små vann. Plastlaget er blitt en integrert del av vegetasjonen og er godt over en meter dypt. FOTO: Bjørn Erik Larsen

På denne øyen har plasten fått hope seg opp over flere tiår. Resultatet sjokkerer forskerne.

«Skrekkøyen» skal brukes til å forske på skadevirkningen av plastforurensning.