Gutt (3) alvorlig skadet etter påkjørsel på Voss

Fraktet til Haukeland Universitetsykehus.