• AV ERFARING: – Jeg har jobbet med ensomhet og utenforskap i tre ulike kommuner, og vet hvor viktig det er å finne et tilbud til alle, sier barnevernspedagog og gründer Sigrid Petersson Nedkvitne. Hun og medarbeiderne har allerede fått 15 millioner kroner for å utvikle den digitale møteplassen Friskus. FOTO: Tobias Willumstad Myrland

Kobler folk og aktiviteter

Friskus er en nettportal for aktiviteter og frivillig-oppdrag. Gründer Sigrid Petersson Nedkvitne håper å gjøre tjenesten nasjonal.