• MIDLERTIDIG: Den midlertidige fangdammen i Munkebotsvatnet ble bygget i midten av juni. To uker tidligere trodde fortsatt kommunen vannet skulle holdes nedtappet frem til sommeren 2019. Bildet er tatt like før hele konstruksjonen gir etter for vannmengdene som hadde samlet seg opp gjennom august. FOTO: Nikita Solenov

Visste ikke om planene for fangdam to uker før den ble bygget

Så seint som i juni slo kommunen fast at Munkebotn skulle være tørrlagt. To uker seinere bygget entreprenøren likevel en midlertidig demning. I august brøt den sammen.