– Galskap å la forurensningen fra havnen fortsette som før

Fungerende byrådsleder Dag Inge Ulstein (KrF) er sint på bergensernes vegne. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) maner til tålmodighet.

Publisert:

REGJERINGEN SVIKTET: Dag Inge Ulstein (KrF) mener det er hårreisende at regjeringen ikke hjelper til for å snu trenden og gi Bergen en grønnere havn. Foto: Geir Martin Strande

– Det er hårreisende at Bergen ikke får hjelp fra regjeringen til å snu trenden i havnen. Det er galskap å la forurensingen fra havnen fortsette slik, sier Ulstein.

Han mener at bilder som tydelig viser forurensning fra cruiseskip kan være med på å snu utviklingen.

– Regjeringen har sviktet Bergen

– På vindstille dager er det ekstra ille. Ingen kan unngå å se teppet av forurensning og røyk som velter ut fra skipene. Hvor mange flere somre skal vi ha det slik? spør Ulstein.

Han mener regjeringen og Enova har sviktet byen ved ikke å tildele midler til landstrøm for cruiseskip.

Lokalt mener han at byrådet gjør sitt for å komme forurensingen til livs.

– Det siste vi gjorde var å innskrenke cruisetrafikken til tre skip per dag. Vi ønsker å samle landstrømanlegg for cruiseskip ved Skoltegrunnskaien. Vi skal få til det grønne skiftet og gå i bresjen for en miljøvennlig havn, men trenger hjelp fra statlig hold, sier Ulstein.

– Flere må løfte sammen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen forstår at bergenserne reagerer på utslippene fra cruiseskipene, men mener at det må vises tålmodighet.

– Dette løses ikke over natten, og er ikke bare regjeringens og mitt problem. Dette er noe Bergen kommune og Bergen havn også må være delaktig i å finne løsninger på.

– Mange tolket deg dit hen at Venstre i regjering hadde fått gjennomslag for landstrømanlegg for cruise til Bergen?

– Jeg er sikker på at vi skal få til gode løsninger i Bergen, men vi klarer ikke å få etablert landstrøm i år. Vi må dessuten se på mer enn bare landstrøm. Vi må tenke i lengre perspektiv, noe som innbefatter at vi får til utslippskutt fra hele cruisenæringen.

– Har Venstre i regjering gått fra det dere lovet?

– Nå er det Enova som styrer tildelingene. De har et eget styre og en egen avtale med staten. Vi som sitter i regjering skal være forsiktige med å detaljstyre for mye. Vi ser at det er behov for en bredere strategi, men målet er det samme som for Bergen havn. Vi skal sørge for at det over tid blir mindre utslipp og renere luft, sier Elvestuen.

SKOLTEN: Flere skip lå til kai ved Skolten tirsdag. Foto: Geir Martin Strande

Dag Inge Ulsteins partifelle på Stortinget, Tore Storehaug, sier at KrF ønsker fortgang i landstrøm til cruiseskip.

– Særlig Bergen trenger drahjelp. Etter min vurdering slår Enovas strategi feil ut. Det blir mange små prosjekter i stedet for at man også går inn i cruiselandstrøm som krever større investeringer, sier Storehaug.

FORURENSNING OVER BYEN: Slik så det ut fra Laksevåg tirsdag ved 8-tiden. Foto: Helge Misje Johannesen

– Mangel på prioritering

Han peker på at Stortinget samlet har gått inn for endring I Enovas mandat.

– Enova er nå underlagt klima- og miljøministeren. Han har fått flere spørsmål fra representanter som vil ha fortgang i landstrøm for cruise, sier Storehaug, som er fra Sogn og Fjordane og sitter i energi- og miljøkomiteen.

– Ubehagelig for Bergen by

Enovas kommunikasjonssjef Eilif Flakne har fått med seg bildene fra Bergen havn.

– Vi ser at dette må være ubehagelig for Bergen by. Cruisekaier er ikke utelukket fra Enovas konkurranser om støtte til landstrøm, men så langt har vi ikke gitt tilsagn til anlegg dedikert cruiseskip.

– Er det noen mulighet for at Bergen som Norges største cruisehavn kan få litt særbehandling?

– Nei, det tviler jeg på. For Enova er det viktig å prioritere de mest kostnadseffektive prosjektene først, slik at samfunnet får mest bruk av landstrøm igjen for pengene.

– Må rette blikket fremover

Flakne mener man ikke bør legge opp en utbygging som tillater cruiserederiene å fortsette mer eller mindre som før uten at de tar innover seg nye forventninger til bærekraft.

– Å rydde opp i utslippene fra dagens cruiseflåte gjennom landstrøm og annen infrastruktur bør med andre ord ikke være hovedstrategien. Vi må i stedet ha blikket rettet fremover, og vurdere tiltak i lys av hvordan vi i Norge ønsker at cruiseturismen skal se ut, sier Flakne.

Han viser til behandlingen av klimameldingen tidligere i mai der Stortinget vedtok å be regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip i turistfjorder, samt å innføre krav om nullutslipp fra turistskip i verdensarvfjordene seinest innen 2026.

– Dette er viktige signaler til en næring som så langt har vist liten vilje til endring og innovasjon, sier Flakne.

Publisert: