• IKKJE GODT NOK: Flaumluke her ved utløpet av Sandvinvatnet er ikkje eit godt nok alternativ til å verna Odda-samfunnet mot nye flaumar, meiner kommunestyret i Odda. FOTO: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Odda kommunestyre seier nei til flaumluke

Tilhengjarane av vern av Opo-vassdraget leid nederlag då Odda kommunestyre onsdag uttalte seg negativt til flaumluke ved utløpet av Sandvinvatnet.