Multiconsult kan miste oppdrag med å bygge demninger i Bergen

Bergen kommune kjøper ikke Multiconsults forklaring om at andre har skylden for demningsbristen.