Han er best kjent som Eidsvolls-mann og far til Henrik Wergeland. Men Niels vokste opp på fattigstøtte i Bergen.

De som fikk bidrag fra fattigkassen i Bergen på 1700-tallet besto ikke bare av foreldreløse, gamle og syke folk fra de lavere samfunnslag.