• EIDSVOLLS-MANN: Nicolai Wergeland (1780–1848) er kanskje mest kjent som far til Henrik Wergeland og Camilla Collett, men han var både Eidsvolls-mann, opphavsmann til navnet Stortinget, og også en svært engasjert samfunnsdeltaker. Portrettet er malt av Hans Heyerdahl i 1914 etter et miniatyrportrett. Utlån: Stortinget/Digitalt museum.

Fortid på fattigkassen

De som fikk bidrag fra fattigkassen i Bergen på 1700-tallet besto ikke bare av foreldreløse, gamle og syke folk fra de lavere samfunnslag.