Mangler kontroll med pasientpenger

Fire år etter at bystyret ba om bedre kontroll med penger som aldersinstitusjonene disponerer for pasientene, flyter det fortsatt.