For øvrig vedtok bystyret ...

Flertallet i bystyret vedtok i kveld at Stiftelsen Hjellestadsklinikkens eiendom ved Røytepøyla skal avsettes til naust.