Tv-millioner til Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon i Bergen håper på nye millioninntekter etter at stiftelsen får være med i neste års tv-aksjon på NRK. Nå planlegges to nye botilbud for spesielt utsatte grupper i Bergen.