Har veiplaner til 30 milliarder

Fløyfjellstunnelen forlenges med en ringtunnel til Laksevåg. Arnatunnelen sløyfes helt. Krysset på Nygårdstangen plasseres på bakken, og Skansetunnelen bygges kanskje ikke.