Glade sjefar, triste bønder

Bønder er mest utsett for angst og depresjon, mens risikoen er minst for direktørar og politikarar, viser ny forsking i Bergen.