Ridderne fra Solund

I Solund ligger øyen Losna. Tre av vår histories riddere hadde slektsrøttene sine her, til tider bodde de også på Losnegard. Men har de etterkommere på Vestlandet?