Bergen mangler 100 millioner

Statlig hjelp er ikke nok for Bergen kommune. Finansbyråd Henning Warloe mangler nye 100 millioner kroner i neste års budsjett.