Vurderer helt nytt tørrdokk-alternativ

Forsvarsdepartementet vurderer nå en helt ny plassering av tørrdokken på Haakonsvern.