Vil beholde samordnet opptak i barnehager

Bystyret har avgitt høringsuttalelse til nye forskrifter til den nye barnehageloven som trer i kraft 1. januar neste år.