- Mangler lyst på kunnskapspark

Nesten tomme lokaler i kunnskapsparken Fornebu tre år etter Stortingets vedtak om etablering skremmer risikovillige investorer i Sogn og Fjordane.