Vil åpne Fredriksberg

Byrådet ønsker å gjøre Fredriksberg Fort tilgjengelig for byens befolkning.