Dobling av dødfødsler

Det var 42 dødfødsler på Haukeland sykehus i fjor, dobbelt så mange som året før. Og økningen har fortsatt inn i 2003.