Livsfarleg nabolag på Stanghelle

Naboar og andre som måtta vera i området, vart utsett for stor fare i mange år medan ein HV-offiser hadde våpenarsenal i garasjen.