Protestaksjon førte fram

Sterke protestar frå bygdefolket gjer at ein valdsdømd mann likevel ikkje blir busett på øya Reksta i Flora.