Forsvarer ber seg fritatt fra drapssak

Advokat Harald Stabell ber Gulating lagmannsrett frita ham fra vervet som Trond Ramslands forsvarer. Bakgrunnen er at Ramsland nå krever å få forsvare seg selv.