Det sosiale er viktig

Høyt utdannede kvinner er oftest å finne på kurs. Å delta i kursfellesskapet er gjerne målet i seg selv.