Hotell-rekord i Hardanger

I gjestestatistikken for dei elleve fyrste månadene i 2004 passerer Hardanger 375.000 gjestedøgn. Det er rekord.