Barnehagestreik på mandag

Mandag klokken 14 går barnehageansatte i Bergen ut i politisk streik.