Halvparten for - halvparten mot sprøyterom

Synet på om det er riktig å tilby de narkomane lokaler der de kan sette sprøyter følger ikke partigrensene.