På barrikadene for Haraldsplass

Nedleggingstrusselen mot akuttmottaket på Haraldsplass vekker stort politisk engasjement. Åtte ordførere har sendt sin protest til styret i Helse Vest. På Stortinget slåss det for akutten, og Helsedepartementet ser på saken.