Tror små miljøer gir gode karakterer

Jørgen Eide har studert både i Volda og Bergen. Han tror små miljøer der lærere og elever kjenner hverandre kan gi høyere karaktersnitt.