Kraftige reaksjoner

Talsmann Zahid Mukhtar i Islamsk Råd Norge, rister bare på hodet av Hagens uttalelser.