En av fire er ufaglærte

Sosialantropologer og økonomistudenter blir satt til å passe de farligste pasientene ved Sandviken sykehus. Ufaglærte utgjør en fjerdedel av arbeidskraften.