Strengere krav til meklere

Finansdepartementet la fredag fram et forslag til ny lov om eiendomsmekling. Loven vil stille strengere krav til eiendomsmeklere.