Nytt næringslokomotiv i Bergen

Byrådet i Bergen foreslår i dag et nytt stort interkommunalt selskap som skal drive næringsutvikling for hele bergensregionen.