Nektet å avslutte slåsskamp

To ganger måtte politiet rykke ut etter melding om nevekamp og skadeverk i Lærdal.