Folk, fugler, Fridalen

Det finnes fortsatt bybarn som kan klatre i trær. Oppe i Fridalen, for eksempel. Der er noen knatter og hauger med busker og løvtrær - noen små friområder bak boligblokkene.