Mykje jobb og lite lønn gjer bonden deppa

Tungt arbeid, låg lønn og lange dagar kan forklare kvifor bønder er meir deprimerte enn andre yrkesgrupper.